Události
od: do: zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Valná hromada společnosti ze dne 26. června 2014

30.07.2014
Valná hromada společnosti ze dne 26. června 2014

Valná hromada přijala nové znění stanov, zvolila nové statutární orgány a schválila účetní závěrku za rok 2013.

Valná hromada především rozhodla o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - tzv. „opt-in“). V této souvislosti přijala nové úplné znění stanov, odvolala členy představenstva a dozorčí rady a zvolila následně nové osoby do těchto orgánů společnosti.

Valná hromada dále schválila účetní závěrku za rok 2013 a rozhodla, že zisk ve výši 6.193.692,32 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Všechna rozhodnutí valné hromady byla přijata 100 % hlasů přítomných i všech akcionářů společnosti. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Další informace na www.justice.cz.

Na začátek stránky