Události
od: do: zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Valná hromada společnosti ze dne 9. července 2014

04.09.2014
Valná hromada společnosti ze dne 9. července 2014

Společnost E - Centrum a. s. převzala obchodní jmění zanikajících společností IBC a Advantage Plus, a.s.

Na základně rozhodnutí valné hromady společnosti E - Centrum a.s. ze dne 9. července 2014 se společnost jako nástupnická firma vnitrostátní fúzí sloučením sloučila se zanikajícími obchodními společnostmi I.B.C. - International Business Corporation, a.s., IČ 618 58 803, se sídlem Praha 3, Ježkova 9/944, 130 00 a Advantage plus, a.s., IČ 256 12 727, se sídlem Sabinova 3/287, 130 00, Praha 3. E - Centrum a.s. převzala obchodní jmění obou zanikajících společností a stala se jejich nástupnickou společností.

Všechna rozhodnutí valné hromady byla přijata 100% hlasů všech přítomných i akcionářů společnosti. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Další informace na www.justice.cz.

Na začátek stránky