Události
od: do: zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Valná hromada společnosti ze dne 30. června 2015

15.07.2015
Valná hromada společnosti ze dne 30. června 2015

Valná hromada společnosti schválila závěrku za rok 2014

Valná hromada společnosti E - Centrum a.s. schválila účetní závěrku za rok 2014 a zároveň rozhodla o zisku v minulém účetním období. Zvolila zároveň způsob uhrazení ztráty vzniklé převzetím se společností Advantage plus a.s. a I.B.C. - International Business Corporation a.s. v minulém roce.

Z rozhodnutí valné hromady bude zisk ve výši 8.003.393,67 Kč po zdanění za rok 2014 připsán na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Všechna rozhodnutí valné hromady byla přijata 100% hlasů přítomných i všech akcionářů společnosti. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Další informace na www.justice.cz.

Na začátek stránky