Události
od: do: zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Valná hromada společnosti ze dne 30. června 2016

15.07.2016
Valná hromada společnosti ze dne 30. června 2016

Jediný akcionář rozhodl o hospodářském výsledku

Jediný akcionář společnosti E - Centrum a.s., Michal Voráček, schválil účetní závěrku za rok 2015 a zároveň rozhodl o rozdělení zisku v minulém účetním období, který dosáhl 14.503.342,46 Kč po zdanění. Do rezervního fondu byla připsána částka 445.136,62 Kč. K nerozdělenému zisku z minulých let byla převedena částka 14.058.205,84 Kč.

Další informace na www.justice.cz.

Na začátek stránky