Události
od: do: zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Valná hromada společnosti ze dne 28. června 2017

28.07.2017
Valná hromada společnosti ze dne 28. června 2017

Hospodářský výsledek za rok 2016

Hospodářský výsledek za rok 2016 schválil jediný akcionář společnosti E - Centrum a.s., Michal Voráček. Společnost dosáhla v minulém roce zisku po zdanění 16.969.562,91 Kč. Částka 9.295.921,57 Kč bude použita na úhradu záporného zůstatku kapitálových fondů, k němuž došlo vlivem rozdílného ocenění akcií společnosti F. A. Mayer Corporation a.s. při její fůzi se společností E - Centrum a.s. Úhradu ztrát společnosti F. A. Mayer Corporation a.s. z minulých let pokryje 4.035.778,93 Kč. Zbývající částka 3.637.862,41 byla převedena na nerozdělený zisk z minulých let.

Další informace na www.justice.cz.

Na začátek stránky