Události
od: do: zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Valná hromada společnosti ze dne 28. června 2018

29.06.2018
Valná hromada společnosti ze dne 28. června 2018

Hospodářský výsledek za rok 2017

Hospodářský výsledek za rok 2017 schválil jediný akcionář společnosti E - Centrum a.s. Michal Voráček. Společnost dosáhla v minulém roce zisku po zdanění 14.983.685,12 Kč. Částka 50.900,- Kč bude použita na doplnění rezervního fondu společnosti. Zbývající částka 14.932.785,12 byla převedena na nerozdělený zisk z minulých let.

Další informace na www.justice.cz.

Na začátek stránky