Události
od: do: zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Valná hromada společnosti ze dne 26. června 2021

29.06.2021
Valná hromada společnosti ze dne 26. června 2021

Hospodářský výsledek 2020

Jediný akcionář společnosti E - Centrum a.s. Michal Voráček schválil hospodářský výsledek za rok 2020. Dosažený zisk za rok 2020 ve výši 18.008.899,56 Kč po zdanění bude rozdělen následujícím způsobem: Částka 8.816.291,97 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let. Na úhradu ztráty z přeměn obchodních společností bude převedeno 9.192.607,59 Kč.

Představenstvo je nyní rozšířeno o dalšího člena. V počtu tří členů předsedou zůstává ing. Jiří Roček. Místopředsedou představenstva je ing. Hana Jurášková. Pozici třetího člena představenstva zastává Václav Kroczek.

Další informace na www.justice.cz.

Na začátek stránky