Události
od: do: zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Valná hromada společnosti ze dne 30. června 2022

01.07.2022
Valná hromada společnosti ze dne 30. června 2022

Hospodářský výsledek 2021

Jediný akcionář společnosti E - Centrum a.s. Michal Voráček schválil hospodářský výsledek za rok 2021. Dosažený zisk za rok 2021 ve výši 9.640.285,06 Kč po zdanění bude rozdělen následujícím způsobem: Částka 9.640.285,06 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Další informace na www.justice.cz.

Na začátek stránky