Události
od: do: zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Valná hromada společnosti ze dne 29. června 2023

29.06.2023
Valná hromada společnosti ze dne 29. června 2023

Hospodářský výsledek 2022

Jediný akcionář společnosti E - Centrum a.s. Michal Voráček schválil hospodářský výsledek společnosti za rok 2022. Zisk za rok 2022 ve výši 61.645.846,19 Kč po zdanění bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Další informace na www.justice.cz.

Na začátek stránky