Události
od: do: zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Valná hromada společnosti ze dne 13. června 2024

17.06.2024
Valná hromada společnosti ze dne 13. června 2024

Hospodářský výsledek 2023

Jediný akcionář společnosti E - Centrum a.s. Michal Voráček schválil hospodářský výsledek společnosti za rok 2023. Zisk za rok 2023 ve výši 16.994.663,59 Kč po zdanění bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Další informace na www.justice.cz.

Na začátek stránky